Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Generowanie dostępu do Panela Administracyjnego sklepu Presta.

Pytania i tematy dotyczące produktów, usług i zamówień z oferty Mysklep.

Wsparcie do oprogramowania z oferty Mysklep. Usługi pomocy i analizy.

Zapytania o produkty i usługi dostępne w naszej ofercie, oraz funkcje realizowane na indywidualne zapotrzebowanie.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być: • przetwarzane w celu - niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia; • przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań - biuro rachunkowe - podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat; • przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych; Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego. Administratorem danych jest MYSKLEP SP. Z O.O.. dane kontaktowe: tel +48 12 6840606, +48 12 3884286, +48 505479205, siedziba: Poskwitów 138C, 32-09 Iwanowice, numer NIP: 6821769443, REGON: 123155210, KRS: 0000515562. Zaznaczenie kratki obok tego tekstu oznacza zgodę na te warunki i jest wymagane do wysłania tego formularza.