Regulamin Działu Pomocy.

§ 1.
Bezpłatna pomoc techniczna jest dostępna dla klientów, którzy posiadają aktywne konto w naszym serwisie i zakupili oprogramowanie z usługą wsparcia, lub oddzielnie usługi wsparcia.
 
§ 2.
Usługa bezpłatnego wsparcia aktywowana jest od dnia zakupu oprogramowania lub w przypadku realizacji dodatkowych funkcji w dniu aktywacji sklepu na wskazanym przez Klienta serwerze.
 
§ 3.
Warunkiem udzielenia bezpłatnej pomocy technicznej i pomocy w obsłudze oprogramowania oraz dostępu do działu aktualizacji jest:

a) nienaruszona treść stopki o pochodzeniu oprogramowania sklepu z linkiem do strony mysklep.pl
b) aktywne konto klienta dla którego zostanie przypisane wsparcie.

§ 4.
Cofnięcie zgody na prezentację linka i informacji o pochodzeniu oprogramowania, lub niewywiązanie się przez Klienta z warunków niniejszego regulaminu jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usługi bezpłatnego wsparcia dla zarejestrowanego oprogramowania przez MYSKLEP Sp. z o.o.

§ 5.
W ramach bezpłatnej pomocy technicznej, odpowiadamy tylko i wyłącznie na pytania związane z obsługą i konfiguracją modułów oraz opcji wbudowanych w podstawową wersję oprogramowania Mysklep lub funkcji dodatkowych realizowanych na zamówienie przez MYSKLEP Sp. z o.o.
 
§ 6.
Pracownik działu Pomocy może odmówić udzielenia bezpłatnego wsparcia w przypadku gdy nie zostały spełnione podstawowe zasady bezpieczeństwa.
 
§ 7.
Nie gwarantujemy udzielenia odpowiedzi na pytania i zlecenia w ramach wsparcia dla oprogramowania skierowane drogą inną niż za pośrednictwem formularza z tematem pomocy.
 
§ 8.
Zgłoszenia do Działu Pomocy można przesyłać niezależnie od aktualnego statusu wsparcia. Za zgłoszenia dotyczące sklepów z już nieaktywnym bezpłatnym wsparciem może zostać pobrana opłata za obsługę zgłoszenia. Wiadomość z informacją o ew. kosztach zostanie przesłana po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
 
§ 9.
W ramach bezpłatnej pomocy technicznej nie udzielamy informacji ani nie świadczmy usług na temat sposobów samodzielnej modyfikacji, naprawy i rozbudowy oprogramowania czy wymiany oprawy graficznej. Bezpłatna jest pierwsza instalacja sklepu na wskazanym serwerze ( nie dotyczy oprogramowania bez aktywnej usługi wsparcia). Ponowna instalacja, zmiana domeny sklepu czy przenoszenie plików/bazy danych nie podlegają usłudze bezpłatnego wsparcia. Nie wykonujemy również bezpłatnych upgrade'ów w ramach wsparcia ani bezpłatnych czynności naprawczych w przypadku gdy powstałe błędy są wynikiem zmian wprowadzanych na serwerach ( poza ofertą hostingu Myserwer) , niewłaściwej modyfikacji plików czy konfiguracji sklepu przez Klienta , a także Jego działaniem na szkodę poprzez niestosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 
§ 10.
Bezpłatnych porad i wsparcia udzielamy do aktualnych wersji oprogramowania Mysklep, użytkownicy wersji poprzednich korzystają z bezpłatnego wsparcia do czasu jego wygaśnięcia.
 
§ 11.
Po upływie bezpłatnego okresu wsparcie wygasa, a jego odnowienie może nastąpić wyłącznie w drodze zakupu nowej usługi i/lub nowego oprogramowania. Po aktywacji usługi wsparcia sprzedaż/przekazanie praw do oprogramowania osobom trzecim, nie obejmuje usług bezpłatnego wsparcia.
 
§ 12.
Prace związane z rozbudową i modyfikacją standardowych funkcji oprogramowania oraz upgrade do wyższych wersji, nie są objęte bezpłatnym wsparciem. Prace takie realizowane są wyłącznie na podstawie oddzielnego zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac i ich kosztów.

§ 13.
Standardowy czas oczekiwania na zarejestrowanie zapytania w systemie zgłoszeń i uzyskanie odpowiedzi i/lub udzielenie pomocy to minimalnie 30 minut, maksymalnie 72h w dni robocze. Czas odpowiedzi uzależniony jest od ilości i rodzaju przyjmowanych i rozpatrywanych zgłoszeń.

§ 14.
Zgłoszenie do Działu Pomocy należy przesłać logując się na konto z którego został dokonany zakup oprogramowania ( nie dotyczy partnerów handlowych i wcześniej zgłoszonych wersji testowych sklepów)
 
PRZEJDŹ DO FORMULARZA POMOCY